https://www.yenimesaj.com.tr/muaviye-vahiy-katibi-miydi-H1239266.htm

İlk sorusu, 'Siz nasıl Muaviye'yi eleştirirsiniz?' oldu. "O Peygamber'in (s.a.a.) vahiy kâtibiydi. Vahiy kâtipleri eleştirilmez".
Ben de ona, kendi bilgileriyle bu soruya kendisinin cevap vereceğini, çıkacak olan cevaba da itaat etmesi gerektiğini söyledim. Ve sorularımı sormaya başladım o da cevap verdi.

-Muaviye ne zaman Müslüman oldu?
Mekke'nin fethinde.

-Peygamber Efendimiz (s.a.a.) Mekke'nin fethinden ne kadar zaman sonra vefat etti?
İki sene-Peygamber Efendimiz (s.a.a.)

-Mekke'nin fethinden sonra Mekke'de ne kadar kalmıştır?
-Çok kısa bir süre

-Hocam, Muaviye Medine'de hiç kalmış mıdır? İkametini iman ettiği peygamberi için değiştirmiş midir?
-Cevap yok?

-Hocam, Peygamber Efendimiz (s.a.a.) ve Muaviye ne kadar süre beraber aynı yerdeydiler? Yoksa Peygamber Efendimiz Mekke'nin fethinden sonra Medine'yi terk edip Mekke'ye mi yerleşti?
-Hayır, Medine'ye ashabının yanına dönmüştür.

Sonra diğer sorulara geçti. Ama siz Muaviye'ye yine de bir şey demeyin, dedi. Ben de benim bu konu ile alakalı konuşmadığımı cevapları kendisinin verdiğini söyleyince şaşkınlığı daha da arttı. Bizim kimseye, iftira atmadığımızı, yalan söylemediğimizi, fitneden değil, birlikten haktan yana olduğumuzu söyledim. Şimdi ise bu konuya açıklık getirmek istiyorum.

1-Vahiy kâtipleri ve hadis rivayet eden meşhurin lakabını alan sahabeler değil, Peygamber'e uzakta olmayan en yakınındakilerdi. Vahiy kâtiplerinin en meşhurları Abdullah bin Sad, Zeyd bin Sabit Şurahbil bin Hasene (r.a). Peygamber Efendimizin hanımları, Hz. Aişe annemiz (r.anha), Enes bin Malik, Abdullah ibni Ömer (r.a.) ve benzeri ashap hep Peygamber'in yanındaydılar.

-Acaba Muaviye, Peygamberle nerede, ne kadar bir arada oldu?
-İyice bakın Huneyn gazvesinde.
Başka? İbni Kesir'in eseri Es-Sıratun Nebeviyye'yi Arapça biliyorsanız okuyun, bakın Muaviye'nin vahiyle alakası ne?
2-Muaviye'ye vahiy kâtipliğini yakıştıranlar Ayet-el Kürsi'yi de onun yazdığını (Tarih-ut Taberi) söylerler. Bu arkadaşlara diyeceğim, siz Esbabı Nüzulü okurken aklınız nerdeydi? Ayet-el Kursi ne zaman nazil oldu?
En makul görüş Çehsiyari'nin Kitabu'l Vüzera Vel-Kuttab adlı eserinde okuyun. Adı geçen eser Muaviye'nin vahiy kâtibi olmadığını açık bir dille ifade etmektedir.

3-Mürted olan vahiy kâtipleri de vardı. Hz. Osman bin Affan (r.a.) sütkardeşi olan Abdullah bin Sa'd bin ebi Serh bunlardan biriydi. Medine'den kaçıp Mekke'ye sığınmış, Mekke'nin fethinde affedilmeyecekler listesine yazılmıştır. Hz. Osman'ın (r.a.) eman dilemesiyle tekrar Müslüman olmuştur.

Edit
Pub: 29 Dec 2021 14:52 UTC
Views: 73