Σκιάζοντας τα Πλαίσια του Creative Writing

Η μερίδα της δημιουργικής γραφής έχει ενταχθεί με ισχυρισμούς στα σχολεία για το διάστημα των τελευταίων δεκαετιών. Οι γενιές των μαθητών έχουν τη δυνατότητα να εκμεταλλευτούν εργατικά τα στοιχεία της δημιουργικής γραφής, γνωρίζοντας τον δρόμο για την επίτευξη μιας πιο δύσκολης ξένης γλώσσας, βελτιώνοντας την μνήμη τους και την φαντασιακή τους δεξιότητα. Από την μία άποψη, η δημιουργική γραφή μπορεί να δώσει τα κοινωνικά, πολιτιστικά και διδασκαλικά οφέλη που οι μαθητές μπορούν να απολαμβάνουν μοναδικότητα, ανοιχτό μυαλό και μεγαλύτερη δημιουργικότητα και ανάγνωση. Ωστόσο, προερχόμενη από την άλλη πλευρά, η δημιουργική γραφή μπορεί επίσης να φέρει τις ακολουθιακές διαγωνισμούς ανάμεσα στους δάσκαλους για την σωστή ορθογραφία και ως αποτέλεσμα την υψηλή συγγραφική απαίτηση που οι μαθητές είναι συνολικά γνωστοί. Επίσης, οι μαθητές μπορεί να μειωθεί η δεξιότητα τους στην ανάγνωση και την ιδιαίτερη δυνατότητα να εξερευνήσουν σύντομα μια έννοια.

Σε συνέχεια, προτείνεται η έναρξη και υποστήριξη μιας μαθησιακής δραστηριότητας στην αρχή με τέτοιο τρόπο ώστε να αποφευχθεί terms of learning οι μαθητές να μην ανησυχούν για την αισθητική τους συγγραφή. Στην πραγματικότητα, η δημιουργική γραφή μπορεί να καλύψει τις αναγκές του μαθήματος και να δώσει έμφαση σε θέματα όπως της ορθογραφίας με την επιμέρους δημιουργία ειδικών θεμάτων σε διαφορετικές θεματικές υποκατηγορίες, με σκοπό την βελτίωση της ενεργητικής δεξιότητας και της δυνατότητας οι μαθητές να επαναλάβουν τον τρόπο τους για να ζητήσουν απαντήσεις. Αντιθέτως, ένα σύστημα που εξαρτάται πολύ στην σωστή σύνταξη των ζωντανών τομέων μπορεί να υποκυρώσει την δημιουργικότητα του μαθητή.

Ωστόσο, μέσα από την εφαρμογή μιας μεθόδου δημιουργικής γραφής, εκπαιδευτικοί και μαθητές μπορούν να αναπτύξουν μια πιο δυναμική κατάσταση μάθησης, αφού να διαμορφωθεί μια μεταξύταξη ανάμεσα στον ορισμό μιας ιδέας και την εσωτερική οργάνωση λέξεων, φράσεων και ιδεών. http://oralhistorygroups.gr/news/sex-in-my-area.html , η δημιουργική γραφή μπορεί να δώσει στην εκπαίδευση μια νέα μορφή δύναμης, η οποία κατασκευάζει ένα ταξίδι μέσα από την αυτο-επαναστάσει, την διαθεση να δημιουργήσουν καινοτόμες ιδεών, η συναίνεση να αποδειχτεί τον τρόπο που τα λέξεις και οι ιδέες μπορούν να εναρμονιστούν για την επιτυχία του στόχου. Στην ουσία, παρακάτω από το φως της δημιουργικότητας και της επιμέρους εκμάθησης, σκοπός της δημιουργικής γραφής για τους νέους ανθρώπους είναι να διατηρήσουν την αυτο-σπουδή στη μάθηση και την επίδοσή τους στα ξένα.

Edit
Pub: 24 May 2023 00:10 UTC
Views: 71