Ako si preveriť zamestnávateľa#

Ak idete pracovať do nejakej firmy, využite verejne dostupné zdroje informácií a preverte si, či je firma spoľahlivá a či je v dobrej finančnej kondícii. Internetový portál Finstat.sk (prevádzkovaný súkromnou spoločnosťou) zhromažďuje údaje od štátnych inštitúcií.

www.socpoist.sk/zoznam-dlznikov-emw/487s
www.vszp.sk/platitelia/platenie-poistneho/zoznam-dlznikov.html
www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zoznamy/zoznam-danovych-dlznikov

www.registeruz.sk/cruz-public/home

Zoberme si príklad firmy HGM s.r.o. (zo dňa 4.7.2019). Na ľavej strane vidíme, že firma má 6 rôznych dlhov. Na pravej strane môžeme kliknúť na Dlhy a nedoplatky. Zobrazia sa nám 4 rôzne dlhy. Zvyšné 2 dlhy nájdeme na www.pohladavkystatu.sk/sk . Ak niekto dlží na daniach a odvodoch viac ako 2660 €, je to trestný čin. Na takúto firmu rovno môžete podať trestné oznámenie.

Prehľad o firme

Dlhy a nedoplatky

Nikdy sa nezamestnajte vo firme, ktorá dlží peniaze štátu alebo vo firme, ktorá má finančné problémy. Nezamestnajte sa vo firme, ktorá má vysokú finančnú páku. Taká firma má vysoké riziko, že zbankrotuje. Dbajte na to, aby firma nemala finančnú páku viac ako 4:1. Zoberte si číslo uvedené ako Aktíva a vydeľte ho číslom uvedeným ako Vlastný kapitál. Napríklad 1365865/164278=8,31 . Keďže je to viac ako 4, takejto firme sa vyhnite. Ak by ste narazili na firmu, ktorá má ako vlastný kapitál uvedené záporné číslo, tak nemusíte nič počítať, keďže tá firma už je v bankrote.
Aby sme si to vysvetlili konkrétnejšie, aktíva sú všetky prostriedky, ktoré má podnikateľ k dispozícii a vlastný kapitál sú peniaze, ktoré skutočne patria tomuto podnikateľovi. Ak by ste zobrali 100 000 € a začali by ste podnikať, nič vážne by sa nestalo, ak by ste dosiahli výnos -10%. Kúpili by ste tovar za 100 000 € a predali by ste ho za 90 000 €. Prišli by ste o 10 000 € a mali by ste stále šancu si to napraviť. Ak by ste však mali finančnú páku 10:1, nastalo by niečo úplne iné. Pri založení firmy by ste vložili 10 000 € a ďalších 90 000 € by ste si požičali. Tým by ste dosiahli páku 10. V takejto situácii ak by ste dosiahli výnos -10%, tak by sa celé podnikanie pre vás skončilo. Vlastný kapitál by dosiahol 0 €. Ostala by vám už len povinnosť vrátiť cudzích 90 000 € a firma by zanikla.
Podnikateľ je povinný podať návrh na konkurz, ak je vlastný kapitál záporný aj po odpočítaní podriadených záväzkov a firma má viac ako jedného veriteľa. Nesplnenie tejto povinnosti je trestný čin.
www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2005/7/#paragraf-11.odsek-2
www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2005/7/#paragraf-3.odsek-3
www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2005/300/#paragraf-242.odsek-1.pismeno-a
Ak by vás finančná situácia firmy zaujímala detailnejšie, v účtovných závierkách si nájdite vlastné imanie. To je to, čo je na Finstate uvedené ako vlastný kapitál. Pozrite si vývoj vlastného imania. Ideálne je, ak firma v každom roku dosiahne zisk a zároveň v každom roku zvýši vlastné imanie.

Edit
Pub: Jul 04 2019 08:39 UTC
Edit: Jul 04 2019 20:19 UTC
Views: 587