//Lista de direcciones de spoilers
const spoilers = ["https://8chan.moe/.media/0dfeb50f902fa01223968cba1cfa3ee3a2ada758ff26a72073d6cdb770a937de.png",
        "https://8chan.moe/.media/14b62c277e677f702e73262a12247ca93dd3a14c6d187cffce8e61cfb58cfc7e.png",
        "https://8chan.moe/.media/d747a3b283f4b024c298f2ab300ba5f650a1f97ddc0d898ca6bfa6e59ea21305.png",
        "https://8chan.moe/.media/9ca34d2b1574820fce81a56be58cbae5c0551327ffae37dd11e1c1aa5e2f9b36.png",
        "https://8chan.moe/.media/293fb8f4e093a31fa19f22974071709ebae422767aa378cada6f8eb433ff1f36.png",
        ];
//obtiene el título
var title = window.location.href
var rand = 0
for (var i = 0; i < title.length; i++) {
 rand = rand + title[i].charCodeAt(0)
}
rand = rand%4
console.log(rand)
var rand = Math.floor(Math.random() * 4);
//lista de todas las imágenes en la página
pictures = document.getElementsByTagName("img")
//cantidad de imágenes en la página
var l = pictures.length;
//recorre todas las imágenes
for (var i = 0; i < l; i++) {
  //verfica si la imagen es un spoiler
  if (pictures[i].src == 'https://8chan.moe/ac/custom.spoiler'){
    //reemplaza el spoiler por un spoiler de la lista
    pictures[i].src=spoilers[rand];
  }
}
Edit
Pub: 22 Jul 2022 21:48 UTC
Views: 121