Các Từ Để Hỏi Trong Tiếng Anh

Các từ để hỏi trong tiếng Anh là một trong những thành tố quan trọng trong câu. Chính thành ra, nếu hiểu rõ ý nghĩa và cách dùng từ để hỏi thì bạn có thể nắm vững về ngữ pháp cũng như cách xây dựng câu. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn sử dụng các từ để hỏi trong tiếng Anh để giúp người đọc nắm rõ hơn về doanh nghiệp tri thức này nhé!

What – Cái gì? (Được dùng trong trường hợp hỏi để lấy thông tin)
Ví dụ: What is your name? – Tên của bạn là gì?

Who – Ai? (Hỏi người đóng vai trò chủ ngữ)
Ví dụ: Who is the best student in your class? – Ai là người học giỏi nhất trong lớp của bạn?

Where – Ở đâu? (Hỏi về nơi chốn, địa điểm, địa điểm)
Ví dụ: Where is the nearest bank? – nhà băng gần nhất ở đâu?

When – Khi nào? (Dùng để hỏi về thời gian)
Ví dụ: When will you go abroad? – Khi nào bạn đi nước ngoài?

Why – Tại sao? (Hỏi nguyên nhân)
Ví dụ: Why are you nervous? – vì sao bạn lại lo lắng?

Whom – Ai? (Để hỏi người ở dạng tân ngữ)
Ví dụ: Whom will you go out with tonight? – Tối bữa qua bạn sẽ đi ra ngoài với ai vậy?

Whose – Của ai? (Hỏi về sở hữu)
Ví dụ: Whose is the house? – Căn nhà này thuộc quyền chiếm hữu của ai?

Which – Cái nào? (Hỏi cho sự lựa chọn)
Ví dụ: Which would you drink: tea or coffee? – Bạn sẽ uống cái nào: trà hay cà phê?

How – Như thế nào? (Hỏi về cách thức, đặc tính của chủ thể)
Ví dụ: How old is your father? – Bố của bạn bao nhiêu tuổi rồi?

How much/many – Bao nhiêu? (Hỏi số lượng)
Ví dụ: How many students are there in your class? – Có bao nhiêu học sinh trong lớp của bạn?

How far – Bao xa? (Hỏi về khoảng cách)
Ví dụ: How far is it from your house phệ your school? – Từ nhà đến trường của bạn bao xa?

How long – Bao lâu? (Hỏi về thời gian)
Ví dụ: How long have you worked here? – Bạn làm ở đây bao lâu rồi?

Cách dùng các từ để hỏi trong tiếng Anh
Những bước đặt câu với các từ để hỏi trong tiếng Anh
Đây là những bước vô cùng quan trọng, không chỉ các bạn học sinh cần lưu ý mà cả những bạn sinh viên Trung cấp, Cao đẳng tiếng Anh,…cũng cần nắm vững để dùng thành thạo các từ để hỏi trong tiếng Anh.

Bước 1: Tự đặt câu khẳng định trước, cố gắng xác định thông báo trung tâm của câu ở phần nào.
Bước 2: Xác định câu hỏi là Yes/No hay sử dựng các từ để hỏi.
Bước 3: Câu hỏi Yes/No thì chuyển động từ tobe hoặc trợ động từ ra phía trước.
Bước 4: Nếu không phải câu hỏi Yes/No thì căn cứ vào dạng thông báo cần hỏi trong câu khẳng định để đặt câu. Tùy vào mục đích cũng như thông báo cần nắm bắt nhưng chọn từ để hỏi cho thích hợp. Ví dụ: nếu chỉ thời gian có thể sử dụng When hoặc What time, nếu chỉ người sử dụng Who hay Whom, nơi chốn dùng từ để hỏi Where,…. Và tiếp tục ứng dụng cấu trúc dưới đây để đặt câu hỏi.
các từ để hỏi trong tiếng anh

Trên đây là toàn bộ thông báo hướng dẫn sử dụng các từ để hỏi trong tiếng Anh. chờ đợi các bạn thấy bài viết có ích và đừng quên theo dõi website của khoa Ngôn ngữ Anh Cao Đẳng Quốc Tế Sài Gòn để cập nhật những tri thức thế hệ nhất nhé! Chúc các bạn học thật tốt!

Truy cập: https://caodangquoctesaigon.vn/huong-dan-su-dung-cac-tu-de-hoi-trong-tieng-anh.htm

truongcaodangquoctesaigon #caodangquocte #ngonnguanh #nganhngonnguanh #caodangngonnguanh

Edit
Pub: 17 Aug 2023 07:21 UTC
Views: 41