Động Từ Tiếng Hàn Thông Dụng
Động từ tiếng Hàn thông dụng là những động từ thường xuyên được sử dụng trong cuộc sống cũng như sinh hoạt, làm việc hàng ngày của người dân Hàn Quốc. Nắm vững những động từ thông dụng này, Các bạn sẽ tự tín hơn trong việc học và giao tế tiếng Hàn.

khái niệm Động từ tiếng Hàn
Động từ tiếng Hàn 동사 (dongsa) là những từ ngữ sử dụng để mô tả một hành động, trạng thái của nhân loại, sự vật, sự việc hay hiện tượng nào đó trong đời sống hằng ngày. Giữ vai trò quan trọng trong cấu tạo câu.

Động từ trong tiếng Hàn thường được nhận diện bằng đuôi 다 (da), thường được tìm thấy ở cuối câu. Ví dụ như 하다, 만나다,... Và một số động từ bất lệ luật khác.

động từ trong tiếng hàn
Động từ trong tiếng Hàn

Các loại động từ trong tiếng Hàn
Dạng nguyên mẫu của động từ là “ động từ gốc + 다 (da) “.

Động từ tiếng Hàn là vị ngữ trong câu. Những nghĩa khác nhau được cung ứng cho động từ bằng cách liên minh chúng lại với nhau. Động từ trong tiếng Hàn có thể được chia thành: động từ hành động và động từ tính từ (dùng để mô tả).

Động từ chỉ hành động
Động từ chỉ hành động truyền đạt cử động hoặc là hành động của sự vật.

Ví dụ:

학생들은 학교에 갑니다. (Hagsaengdeuleun haggyoe gabnida): học trò đi đến trường
저는 한국어를 공부합니다. (Naneun hangugeoleul gongbuhabnida): Tôi học tiếng Hàn Quốc.
Động từ tính từ (dùng để mô tả)
Động từ tính từ diễn tả trạng thái hay đặc tính của sự vật. Không giống như động từ chỉ hành động, động từ tính từ không có sự đoàn kết động từ mang thuộc tính bắt buộc và mang tính chất đề xuất.

Cách chia động từ tiếng Hàn
động từ trong tiếng hàn
Cách chia động từ trong tiếng Hàn

Bên cạnh các loại động từ thì cách chia động từ cũng là vấn đề nhiều người học tiếng Hàn thắc mắc. Vậy cách chia động từ trong tiếng Hàn như thế nào, hãy cùng Cao đẳng Ngôn ngữ Hàn - SIC tò mò nhé!

Thì ngày nay
Đuôi câu long trọng

Công thức: A/V ㅂ/습니다

Gốc từ không có patchim + ㅂ니다

Gốc từ có patchim +습니다

Ví dụ:

가다 갑니다 : đi
먹다
먹습니다 : ăn Đuôi câu ân cần

  • Khi gốc động từ có nguyên âm là ㅏ,ㅗ thì + 아요

Ví dụ:

가다 가요 : đi
오다
와요 : đến 만나다 -> 만나요 : gặp

  • Khi gốc động từ có nguyên âm là các âm còn lại thì + 어요

Ví dụ:

사랑하다 -> 사랑해요 : yêu
Thì kí vãng

  • Khi gốc động từ có nguyên âm là ㅏ,ㅗ thì + 았다

Ví dụ:

가다 + 았어요 갔어요 hoặc 갔습니다 : đã đi
오다 + 았어요
왔어요 hoặc 왔습니다 : đã tới

  • Khi gốc động từ có nguyên âm là các âm còn lại thì + 었다

Ví dụ:

먹다 + 었어요 먹었어요 hoặc 먹었습니다 : đã ăn
읽다 + 었어요
읽었어요 hoặc 읽었습니다 : đã đọc

  • Khi gốc động từ ở dạng 하다 thì => 했다 .

Ví dụ:

공부하다 공부했어요 hoặc 공부했습니다 : đã học
사랑하다
사랑했어요 hoặc 사랑했습니다 : đã yêu Thì ngày mai
Động từ + 겠다

Ví dụ:

가다 가겠어요 : sẽ đi
먹다
먹겠어요: sẽ ăn 오다 ->오겠어요 : sẽ tới
Động từ +(으)ㄹ것

Động từ không có patchim hoặc có patchimㄹthì +ㄹ것

Động từ có patchim khácㄹ thì +을것

Ví dụ:

가다 갈거예요 : sẽ đi
먹다
먹을거예요 : sẽ ăn 오다 ->올거예요 : sẽ đến
Các động từ tiếng Hàn thông dụng
Ẳn : 먹다 (mok-tà)
Uống : 마시다 (ma-si-tà)
Mặc : 입다( ip-tà)
Nói : 말하다 (mal-ha-tà)
tấn công, đập : 때리다 (te-ri-tà)
Đứng : 서다 (so-tà)
Xem : 보다 (pô-tà)
Chết : 죽다 (chuk-tà)
Sống : 살다 (sal-tà)
giết mổ : 죽이다 (chu-ki-tà)
Say : 취하다 (tsuy-ha-tà)
Chửi mắng : 욕하다 (yok-ha-tà)
Học : 공부하다 (kông-pu-ha-tà)
Ngồi : 앉다 (an-tà)
Nghe : 듣다 (tưt-tà)
đến : 오다 (ô-tà)
Đi : 가다 (ka-tà)
Làm : 하다 (ha-tà)
Nghỉ : 쉬다 (suy-tà)
Rửa : 씻다 sit-tà)
Giặt : 빨다 (pal-tà)
Nấu : 요리하다 (yô-ri-ha-tà)
Ẳn cơm : 식사하다 (sik-sa-ha-tà)
Dọn vệ sinh : 청소하다 (tsong-sô-ha-tà)
Mời : 초청하다 (tsô-tsong-ha-tà)
Biếu, tặng : 드리다 (tư-ri-tà)
Yêu : 사랑하다 (sa-rang-ha-tà)
Bán : 팔다 (phal-tà)
Mua : 사다 (sa-tà)
Đặt, để : 놓다 (nôt-tà)
Viết : 쓰다 (sư-tà)
Đợi, chờ : 기다리다 (ki-ta-ri-tà)
Trú, ngụ, ở : 머무르다 (mo-mu-ri-tà)
Đổi, thay, chuyển : 바꾸다 (pa-ku-tà)
Bay : 날다 (nal-tà)
Ẳn cắp : 훔치다 (hum-tsi-tà)
lừa gạt : 속이다 (sô-ki-tà)
Xuống : 내려가다 (ne-ryo-ka-tà)
Lên : 올라가다 (ô-la-ka-tà)
Cho : 주다 (chu-tà)
Mang tới : 가져오다 (ka-chyo-ô-tà)
Mang đi : 가져가다 (ka-chyo-ka-tà)
Gọi : 부르다 (pu-rư-tà)
Thích : 좋아하다 (chô-ha-ha-tà)
Ghét : 싫다 (sil-tà)
Gửi : 보내다 (pô-ne-tà)
Mong muốn : 빌다 (pil-tà)
Muốn (làm gì đó) động từ +고싶다 (kô-sip-tà)
Muốn làm : 하고싶다 (ha-kô-sip-tà0
Chạy : 뛰다 (tuy-tà)
Kéo : 당기다 (tang-ki-tà)
Đẩy : 밀다 (mil-tà)
Cháy : 타다 (tha-tà)
Trách móc : 책망하다 (tsek-mang-ha-tà)
Biết : 알다 (al-tà)
Không biết : 모르다 (mô-rư-tà)
Hiểu : 이해하다 (i-he-ha-tà)
Quên : 잊다 (it-tà)
Nhớ : 보고싶다 (pô-kô-sip-tà)
Ngủ : 자다 (cha-tà)
Thức dậy : 일어나다 (i-ro-na-tà)
Đếm : 계산하다 (kyê-san-ha-tà)
Trên đây là những thông báo về động từ tiếng Hàn nhưng Trường Cao Đẳng Quốc Tế Sài Gòn tổng hợp lại. Mong rằng bài viết có ích giúp Anh chị em té sung kiến thức để học tiếng Hàn hiệu quả mỗi ngày.

Xem thêm: https://caodangquoctesaigon.vn/dong-tu-tieng-han.htm

truongcaodangquoctesaigon #caodangquocte #ngonnguhan #nganhngonnguhan #caodangngonnguhan

Edit
Pub: 28 Aug 2023 08:48 UTC
Views: 58