Trợ từ trong tiếng Nhật là gì?
Trợ từ trong tiếng Nhật là những từ không được phép đứng một mình, thường dùng để ngã sung ý nghĩa cho các động từ khác trong câu. Trong tiếng Nhật sơ cấp, các trợ từ điển hình nhất là は、が、で、に、を、へ、…
Trợ từ sử dụng để gắn kết các thành phần trong câu như danh từ, động từ hay tính từ để câu trở thành hoàn chỉnh và logic hơn. Nếu sai trợ từ thì câu sẽ trở thành không có nghĩa. Có tổng cộng hơn 80 trợ từ tiếng Nhật với những ý nghĩa khác nhau, bạn cần nắm vững các trợ từ thông dụng khi học tiếng Nhật TPHCM để ghép các cho câu phù hợp.

Các loại trợ từ trong tiếng Nhật cơ bản

 • Trợ từ cách: có tính năng biểu hiện ngữ nghĩa, vai trò của từ trong câu. Thí dụ như: を (đánh dấu tân ngữ), が (đánh dấu chủ ngữ), の (thể hiện sở hữu),に へ と から より で …
 • Trợ từ song hành: công dụng của trợ từ này là thể hiện mối quan hệ tương đương giữa hai sự việc hoặc hai đối tượng. Thí dụ như các trợ từ sau: や (liệt kê đối tượng), か (cái này hoặc cái kia), の に と や やら なり だの …
 • Trợ từ nối ば と が のに…
 • Trợ từ đứng cuối câu: わ てよ もの かしら…
 • Trợ từ xong か な ぞ や ね …

Cách sử dụng trợ từ trong tiếng Nhật

Cách sử dụng trợ từ は
は là trợ từ tiếng nhật N5 đầu tiên chúng ta học thành thử cách dùng cũng rất dễ chơi.
Cách dùng: ~ N1 は N2 (が)….

 • は sử dụng để phân cách chủ ngữ và vị ngữ trong câu
 • Danh từ đứng trước nó là chủ đề của câu. Sau は là thông báo cần nhấn mạnh nội dung.
 • Chú ý: Khi hỏi bằng は thì cũng giải đáp bằng は, với thông tin trả lời thay thế cho từ để hỏi.

Cách sử dụng trợ từ も

 • sử dụng thay cho は、が、を với ý nghĩa là “Cũng”. Hoặc đi bình thường với các trợ từ khác như にも、とも、でも、với ý nghĩa không đổi.
 • biểu thị sự quá bất ngờ về chừng độ nhiều hoặc không giống như bình thường: đến cả, tới mức,…
  Chú ý:
 • も cũng có thể đứng sau các trợ từ khác giống như は
 • も có công dụng như は và が nên chẳng thể đứng liền kề với は và が.

Cách sử dụng trợ từ の
Ở trình độ sơ cấp, trợ từ の sẽ có những cách sử dụng cơ bản sau:

 • dùng để nói nhì danh từ với nhau: 両親はパワー電気の社員です。
 • Danh từ 1 sẽ bổ sung ý nghĩa cho danh từ 2: これは自動車の雑誌です。
 • Danh từ 1 giải thích danh từ 2 thuộc chiếm hữu của ai: あれはわたしのかばんです。
 • diễn tả N2 xuất xứ hoặc được sản xuất ở đâu: これはイタリアのめがねです。

Cách sử dụng trợ từ が

 • ~が~ có tức là “Nhưng”, dùng が để nối 2 câu (mệnh đề) chúng ta được một câu.
 • N がいます / あります。 sử dụng đề biểu đạt sự sinh tồn.
 • Khi muốn diễn tả một hiện tượng thiên nhiên thì dùng が trước chủ đề đó và nhấn mạnh tính từ.
 • Trợ từ が thường đi phổ biến với động từ thể khả năng và tự động từ.
  Cách nhớ: Tự が tha を.
 • が còn được đặt sau chủ ngữ phụ trong câu.
 • Đặc biệt: が dùng trong「しつれいですが」và「すみませんが」để mở đầu một câu nói không mang ý nghĩa nối 2 câu.

Cách dùng trợ từ と

 • dùng để nối hai danh từ với nhau (N1 と N2).
 • Làm gì đó cùng với ai

Cách sử dụng trợ từ に tiếng Nhật

 • Chỉ thời điểm diễn ra hành động => thời kì に + V.
 • Chỉ vị trí có sự vật, sự việc hiện hữu => N (địa điểm) に N2 + が + います・あります.
 • Các động từ thường đi với にnhư 入ります / かよいます / ….
 • Nhấn mạnh đích tới của hành động một cách rõ ràng => địa điểm + に + 行きます・来ます・帰ります.
 • Đi đâu đó để làm gì => N / V ます + に + 行きます・来ます・帰ります.
 • Chỉ số lần thực hiện hành động => Khoảng thời kì + に + ~回・度.
  Chú ý:
 • Đối với các động từ もらいます, かします, ならいます: Nếu trong câu, người nhận là Chủ ngữ => thêm trợ từ に hoặc から vào sau danh từ người gửi/làm
 • Khi đối tác không phải là người nhưng mà là doanh nghiệp (công ty/trường học) thì không sử dụng に mà sử dụng から.

Cách dùng trợ từ へ trong tiếng Nhật

 • sử dụng để chỉ phương hướng: Thường đi thông thường với 行きます / きます / かえります / 戻ります.
 • dùng để chỉ một hành động hướng tới đối tượng nào đó:
 • Khi gửi thư cho ai đó: 田中さんへ Gửi anh Tanaka
 • Hành động và nghĩ suy hướng đến đối tượng: ぼくはいつもあなたへ思っています。Anh lúc nào cũng nghĩ về em.
  Lưu ý: Khi động từ chỉ sự vận chuyển thì trợ từ へ được dùng sau danh từ chỉ phương hướng hoặc địa điểm.

Cách dùng trợ từ を trong tiếng Nhật

 • Chỉ đối tượng của hành động, thường được sử dụng với tha động từ.

Cách sử dụng trợ từ で trong tiếng Nhật

 • miêu tả nơi xảy ra hành động, sự kiện => N (địa điểm) + で + V.
 • Chỉ phương tiện, dụng cụ , cơ chế, nguyên liệu => N (phương tiện, công cụ, nguyên liệu) で + V.
 • Chỉ số lượng hoặc thời kì, phạm vi.
 • Chỉ căn nguyên lý bởi => N (Nguyên nhân) + で ~.

Cao Đẳng Quốc Tế Thành Phố Hồ Chí Minh đã tổng hợp thông báo về trợ từ trong tiếng Nhật và cách dùng. Chúc bạn sớm đạt được mục tiêu trên đoạn đường đoạt được tiếng Nhật của phiên bản thân!

Truy cập: https://caodangquoctesaigon.vn/tro-tu-va-cach-su-dung-trong-tieng-nhat.htm

truongcaodangquoctesaigon #caodangquoctesaigon #caodangquocte #ngonngunhat #nganhngonngunhat #caodangngonngunhat

Edit
Pub: 13 Sep 2023 15:02 UTC
Views: 75