Ý nghĩa các con số trong tiếng Trung Quốc

Cũng giống như bảng chữ số Latinh, bảng chữ số Trung Quốc cũng bao gồm 9 chữ số.

Số 0 - 零 (líng): Bạn, anh, chị, em

Số 1 - 一 (yī – yāo): Muốn

Số 2 - 二 (èr): Yêu

Số 3 - 三 (sān): Nhớ, Sinh – đời

Số 4 - 四 (sì): thiên hạ, Tử – chết, Tương tứ, Là

Số 5- 五 (wǔ): Tôi

Số 6 - 六 (lìu): Lộc

Số 7 - 七 (qī): Hôn

Số 8 - 八 (bā): Phát

Số 9 - 九 (jiǔ): Cửu, Cầu mong, Chính

Ý nghĩa các con số bắt đầu bằng số 0

065 - 原谅我 (Yuánliàng wǒ): miễn thứ cho anh

0437 - 你是神经 (Nǐ shì shénjīng): Anh là đồ thần kinh

0456 - 你是我的 (Nǐ shì wǒ de): Em là của anh

0457 - 你是我妻 (Nǐ shì wǒqī): Em là phi tần anh

0487 - 你是白痴 (Nǐ shì báichī): Anh là đồ ngốc

02825 - 你爱不爱我 (Nǐ ài bù ài wǒ): Em có yêu anh không?

04527 - 你是我爱妻 (Nǐ shì wǒ ài qī): Em là thê thiếp yêu của tôi

04535 - 你是否想我 (Nǐ shìfǒu xiǎng wǒ): Em có nhớ anh không

04551 - 你是我唯一 (Nǐ shì wǒ wéiyī): Em là độc nhất vô nhị của anh

04567 - 你是我老妻 (Nǐ shì wǒ lǎo qī): Em là bạn trăm năm của anh

032069 - 想爱你很久 (Xiǎng ài nǐ hěnjiǔ): Muốn yêu em mãi mãi

045692 - 你是我的最爱 (Nǐ shì wǒ de zuì ài): Em là người anh yêu nhất

0594184 - 你我就是一辈子 (Nǐ wǒ jiùshì yībèizi): Em là cả cuộc đời của anh

Ý nghĩa các con số khởi đầu bằng số 1
147 - 一世情 (Yīshì qíng): Tình trọn đời

1314 - 一生一世 (Yīshēng yīshì.): Trọn đời trọn kiếp

1414 - 要死要死 (Yàosǐ yàosǐ.): Muốn chết

1711 - 一心一意 (Yīxīnyīyì): Một lòng một dạ

1920 - 依旧爱你 (Yījiù ài nǐ.): Vẫn còn yêu anh

1314920 - 一生一世就爱你 (Yīshēng yīshì jiù ài nǐ.) : Yêu em trọn đời trọn kiếp

1392010 - 一生就爱你一个 ( Yīshēng jiù ài nǐ yīgè.): Cả đời chỉ yêu một mình em

Ý nghĩa các con số khởi đầu bằng số 2
200 - 爱你哦 (Ài nǐ ó.): Yêu em lắm

230 - 爱死你(Ài sǐ nǐ.): Yêu em chết mất

20184 - 爱你一辈子 (Ài nǐ yībèizi.): Yêu em cả đời

20475 - 爱你是幸福 (Ài nǐ shì xìngfú): Yêu em là hạnh phúc

20609 - 爱你到永久 (Ài nǐ dào yǒngjiǔ): Yêu em mãi mãi

25184 - 爱我一辈子 (Ài wǒ yībèizi.): Yêu anh cả đời nhé

25873 - 爱我到今生 (Ài wǒ dào jīnshēng.): Yêu anh hết kiếp này

25910 - 爱我久一点 (Ài wǒ jiǔ yīdiǎn.): Yêu anh lâu 1 chút

25965 - 爱我就留我 (Ài wǒ jiù liú wǒ.): Yêu anh hãy giữ anh lại

2030999 - 爱你想你久久久 ( Ài nǐ xiǎng nǐ jiǔjiǔ jiǔ.): Yêu em nhớ em rất lâu

Ý nghĩa các con số bắt đầu bằng số 3
300 - 想你哦 (Xiǎng nǐ ó.): Nhớ em quá

310 - 先依你 (Xiān yī nǐ): Theo ý em trước

356 - 上网啦 (Shàngwǎng la): Lên mạng đi

360 - 想念你 (Xiǎngniàn nǐ): Nhớ em

3013 - 想你一生 (Xiǎng nǐ yīshēng): Nhớ em cả đời

30920 - 想你就爱你 (Xiǎng nǐ jiù ài nǐ): Nhớ em thì hãy yêu em

32062 - 想念你的爱 (Xiǎngniàn nǐ de ài): Nhớ đến ái tình của em

35910 - 想我久一点 (Xiǎng wǒ jiǔ yīdiǎn): Nhớ anh lâu một tí

Ý nghĩa các con số khởi đầu bằng số 4
456 - 是我啦 (Shì wǒ la): Là anh đây

460 - 想念你 (Xiǎngniàn nǐ.): Nhớ em

4456 - 速速回来 (Sù sù huílái.): vội vã trở lại

4980 - 只有为你 (Zhǐyǒu wéi nǐ.): Chỉ có vì em

440295 - 谢谢你爱过我 (Xièxiè nǐ àiguò wǒ.): Cám ơn em đã yêu anh

447735 - 时时刻刻想我 (Shí shíkè kè xiǎng wǒ.): Nghĩ về em từng giây từng phút

Ý nghĩa các con số bắt đầu bằng số 5

510 - 我依你 (Wǒ yī nǐ.): Anh có ý với em

520 - 我爱你 (Wǒ ài nǐ.): Anh yêu em

5420 - 我只爱你 (Wǒ zhǐ ài nǐ.): Anh chỉ yêu em

5460 - 我思念你 (Wǒ sīniàn nǐ.): Anh nhớ em

5620 - 我很爱你 (Wǒ hěn ài nǐ): Anh rất yêu em

5360 - 我想念你 (Wǒ xiǎngniàn nǐ): Em nhớ anh

5630 - 我很想你 (Wǒ hěn xiǎng nǐ): Em rất nhớ anh

51020 - 我依然爱你 (Wǒ yīrán ài nǐ.): Anh dĩ nhiên yêu em

51095 - 我要你嫁我 (Wǒ yào nǐ jià wǒ.): Anh muốn em gả cho anh

54920 - 我始终爱你 (Wǒ shǐzhōng ài nǐ): Anh luôn yêu em

515206 - 我已不爱你了 (Wǒ yǐ bù ài nǐle.): Anh không yêu em nữa rồi

518420 - 我一辈子爱你 (Wǒ yībèizi ài nǐ.): Anh cả đời yêu em

5201314 - 我爱你一生一世 (Wǒ ài nǐ yīshēng yīshì.): Anh yêu em trọn đời trọn kiếp

Ý nghĩa các con số khởi đầu bằng số 6
609 - 到永久 (Dào yǒngjiǔ): đến lâu dài

687 - 对不起 (Duìbùqǐ): Xin lỗi

6120 - 懒得理你 (Lǎndé lǐ nǐ): rảnh nhưng chú ý đến anh

6699 - 顺顺利利 (Shùn shùn lì lì): thuận tiện tiện lợi

6868 - 溜吧溜吧 (Liū ba liū ba): Chuồn thôi, chuồn thôi

6785753 - 老地方不见不散 (Lǎo dìfāng bújiàn bú sàn): Chỗ cũ không gặp không về

Ý nghĩa các con số bắt đầu bằng số 7
73807 - 情深怕缘浅 (Qíng shēn pà yuán qiǎn.): Hữu duyên vô phận

74520 - 其实我爱你 (Qíshí wǒ ài nǐ.): Thực ra anh yêu em

74839 - 其实不想走 (Qíshí bùxiǎng zǒu.): Thực ra không muốn đi

737420 - 今生今世爱你 (Jīnshēng jīnshì ài nǐ.): Kiếp này đời này yêu em

770880 - 亲亲你抱抱你 (Qīn qīn nǐ bào bào nǐ.): hôn em, ôm em đi

706519184 - 请你让我依靠一辈子 (Qǐng nǐ ràng wǒ yīkào yībèizi.): Anh hãy là điểm tựa của em trọn đời

7708801314520 - 亲亲你抱抱你一生一世我爱你 (Qīn qīn nǐ bào bào nǐ yīshēng yīshì wǒ ài nǐ.): Hôn em ôm ấp em yêu em cả đời cả kiếp

Ý nghĩa các con số mở đầu bằng số 8
825 - 别爱我 (Bié ài wǒ): Đừng yêu anh

837 - 别生气. (Bié shēngqì): Đừng giận

860 - 不留你 (Bù liú nǐ): Không níu kéo anh

865 - 别惹我 (Bié rě wǒ): Đừng làm phiền anh

898 - 分手吧 (Fēnshǒu ba): Chia tay đi

8006 - 不理你了 (Bù lǐ nǐle): Không nhiệt tình tới em

8013 - 伴你一生 (Bàn nǐ yìshēng): Bên em cả đời

8074 - 把你气死 (Bǎ nǐ qì sǐ): Làm em tức điên

8384 - 不三不四 (Bù sān bú sì): Vớ va vớ vẩn, không ra gì, không đàng hoàng

8716 - 八格耶鲁 (Bā gé yélǔ): Bát Cách Gia Lỗ: Tên khốn, tên ngu si

81176 - 在一起了 (Zài yìqǐle): Bên nhau

82475 - 被爱是幸福 (Bèi ài shì xìngfú): Được yêu là hạnh phúc

85941 - 帮我告诉他 (Bāng wǒ gàosù tā): Giúp em nói với anh ý

8834760 - 漫漫相思只为你 (Mànmàn xiāngsī zhǐ wèi nǐ): Tương tư chỉ bởi em

Ý nghĩa các con số bắt đầu bằng số 9
95 - 救我 (Jiù wǒ): Cứu anh

910 - 就依你 (Jiù yī nǐ): Chính là em

918 - 加油吧 (Jiāyóu ba.): nỗ lực lên

920 - 就爱你 (Jiù ài nǐ.): Yêu em

930 - 好想你 (Hǎo xiǎng nǐ): Rất nhớ em

9213 - 钟爱一生 (Zhōng’ài yīshēng.): Yêu em cả đời

9240 - 最爱是你 (Zuì ài shì nǐ.): Yêu nhất là em

9089 - 求你别走 (Qiú nǐ bié zǒu): Mong em đừng đi

93110 - 好想见见你 (Hǎo xiǎngjiàn jiàn nǐ): Rất muốn chạm chán em

902535 - 求你爱我想我 (Qiú nǐ ài wǒ xiǎng wǒ): Mong em yêu anh nhớ anh

Trên đây là tổng hợp san sẻ đến Anh chị ý nghĩa các con số trong tiếng Trung Quốc. Thỉnh thoảng nên dùng các con số tiếng Trung thay lời muốn nói. Chúc các bạn học tốt tiếng Trung!

Truy cập: https://caodangquoctesaigon.vn/y-nghia-cac-con-so-trong-tieng-trung-quoc.htm

Edit
Pub: 09 Aug 2023 07:19 UTC
Views: 62