Erektionspiller

erektionspiller på nätet

Du har hört talas om Viagra och Cialis, kanske till och med Levitra. Dessa är vanliga behandlingar för erektil dysfunktion (ED). Men vilken är bäst? Och finns det några skillnader mellan dem? Eller har du kanske hört talas om en erektionskräm?

Vad är erektil dysfunktion?

Erektil dysfunktion definieras som regelbundna svårigheter att få eller bibehålla en tillräcklig erektion för tillfredsställande samlag. Nyckelordet här är "regelbundet". Det är normalt för män att ha problem med att få stånd ibland, men när framgångsrika erektioner blir undantaget snarare än regeln, eller när de helt enkelt inte inträffar längre, är det ED - och det kan vara ett tecken på att det är något på gång.

ED är verkligen besvärande, men det är oftast inte allvarligt. I cirka 20 % av fallen kan dock ED vara ett varningstecken på att du kan ha ett odiagnostiserat hälsotillstånd som hjärtsjukdom, högt blodtryck, högt kolesterol, diabetes eller depression. Eller så finns det kanske en annan orsak som övervikt, rökning, för mycket alkohol, vissa mediciner, stress, relationssvårigheter eller hormonella problem. Din läkare kommer att göra några enkla tester för att se om det som orsakar din ED är reversibelt. Om så är fallet kan behandling av dessa orsaker mycket väl förbättra din ED utan behov av potensmedel i Sverige. Men även om de inte är lätt reversibla är läkemedel mot ED säkra, tillgängliga och effektiva i 70 % av fallen.

Vad är Viagra, Cialis och Levitra?

Erektionspiller Sildenafil (Viagra), tadalafil (Cialis) och vardenafil (Levitra) tillhör en klass av läkemedel som kallas PDE₅-hämmare. För att förstå hur de fungerar behöver vi en snabb 101:a om erektion. För att en erektion ska uppstå skickar en kemikalie som kallas kväveoxid (NO) ett meddelande till vävnaderna i penis (i tekniska termer, corpus cavernosum), som slappnar av och fylls med blod. Erektionen avslutas av en annan budbärare, PDE₅ (fosfodiesteras-5).

PDE₅-hämmare bromsar erektionens "avbrytare" och hjälper erektionen att hålla tillräckligt länge för tillfredsställande sex. (Dessa mediciner hjälper inte till med att sätta igång erektionen).

Erektionspiller Viagra, Levitra och Cialis har alla visat sig vara säkra och effektiva vid behandling av erektil dysfunktion. De viktigaste skillnaderna mellan dem är följande:

  • Hur de tas
  • Hur länge de varar
  • Biverkningar
  • Kostnad

För tillfällig användning börjar de flesta med erektionspiller sildenafil. För regelbunden användning kan potenspiller tadalafil passa bättre. Vissa personer föredrar att växla mellan olika mediciner, beroende på deras livsstil och relationsstatus.

Erektionspiller utan recept Viagra (sildenafil)

Hur man tar det: Viagra ska inte tas tillsammans med mat. Helst ska du vänta 1-2 timmar efter att ha ätit innan du tar det. Om du verkligen inte kan vänta, försök då att hålla dig till en lätt, fettsnål måltid. Feta måltider och alkohol kan hindra Viagra från att fungera.

Hur snabbt det fungerar: Det kan börja verka på så lite som 11 minuter, men vanligtvis måste du vänta 1 timme innan det når maximal effekt. Därefter fortsätter det att verka i 3 till 5 timmar.

Typisk dos: Den typiska startdosen är 50 mg. Om du får biverkningar kan den minskas till 25 mg. Om den inte fungerar fullt ut kan den ökas till 100 mg.

Erektionspiller utan recept Cialis (tadalafil)

Hur man tar det: Cialis påverkas inte av mat. Det kan tas endast när du behöver det eller regelbundet, varje dag.

Hur snabbt det fungerar: Det kan börja verka på så kort tid som 14 minuter, men du måste vänta 2 timmar innan det når den punkt där det är mest effektivt. Cialis stannar i din kropp i cirka 17 timmar och hjälper dig med erektion när som helst under det tidsfönstret.

Typisk dos: Den typiska startdosen av Cialis för tillfällig användning är 10 mg. Den kan sänkas till 5 mg eller ökas till 20 mg beroende på hur du reagerar. Den dagliga dosen för regelbunden användning är 2,5 mg.

Erektionspiller utan recept Levitra (vardenafil)

Hur man tar det: Liksom Viagra ska Levitra inte tas tillsammans med mat. Helst ska du vänta 1-2 timmar efter att ha ätit innan du tar det, men om det inte är möjligt ska du hålla dig till en lätt, fettsnål måltid.

Hur snabbt det fungerar: Det kan börja verka så snabbt som på 14 minuter och når maximal effekt efter cirka 45 minuter. Därefter fortsätter den att verka i 4 till 5 timmar.

Typisk dos: Den typiska startdosen av Levitra är 10 mg. Den kan minskas till 5 mg eller ökas till högst 20 mg.

Hur effektiva är Viagra, Cialis och Levitra?

Sildenafil (Viagra), tadalafil (Cialis) och vardenafil (Levitra) fungerar alla lika bra. Det finns inga studier som direkt jämför dem mot varandra, men en systematisk genomgång och metaanalys av några hundra studier visade att alla tre läkemedlen leder till framgångsrikt penetrerande sex hos 65-80 % av användarna med ED (jämfört med 30 % med ett sockerpiller).

Vilka är de vanligaste biverkningarna av Viagra, Cialis och Levitra?

De vanligaste biverkningarna av alla PDE₅-hämmare är:

  • Huvudvärk
  • Rödhet
  • Näsan är täppt.
  • Matsmältningsbesvär
  • Synförändringar
  • Muskelvärk

Med Viagra är risken för synförändringar större än med Cialis. Tre procent av de personer som tar Viagra eller erektionspiller sildenafil får blå syn som varar några timmar. Däremot har receptfria potensmedel Cialis en något högre risk för muskelsmärta än Viagra och Levitra. Överlag störs användarna inte särskilt mycket av biverkningarna av dessa läkemedel, varav de flesta inte varar särskilt länge.

En allvarlig biverkning med alla PDE₅-hämmare är att de kan sänka blodtrycket. Detta kommer inte nödvändigtvis att påverka dig, men om du också råkar ta blodtrycksmedicin kan det vara ett problem. En plötslig sänkning av blodtrycket kan göra dig yr, falla, svimma eller till och med orsaka en hjärtattack. Den största faran är med nitratmediciner som nitroglycerin. Om du tar ett nitratläkemedel, för angina eller högt blodtryck, får du aldrig använda sildenafil (Viagra), tadalafil (Cialis) eller något liknande läkemedel.

Edit
Pub: 04 Feb 2022 14:08 UTC
Views: 625