Kymmenennet kulttuurintutkimuksen päivät, Joensuu 8.–10.12.2021#

Kulttuurintutkimuksen seura ry ja Itä-Suomen yliopiston humanistinen osasto kutsuvat kulttuurintutkimuksen ja lähialojen tutkijoita, opettajia, opiskelijoita ja asiantuntijoita Kulttuurintutkimuksen päiville Joensuuhun 8.–10. joulukuuta 2021. Vuodesta 2003 saakka järjestetty konferenssi on tieteenalan tärkein kotimainen kohtaamispaikka. Tänä vuonna kymmenettä kertaa järjestettävän tapahtuman teemana on ilo. Pyydämme nyt ehdotuksia päivien työryhmiksi. Esitelmäkutsu ja rekisteröityminen avataan myöhemmin.

Työryhmäehdotusten lähettäminen#

Työryhmäehdotuksia otetaan ensimmäisessä vaiheessa vastaan 31.3.2021 asti.

Työryhmän tiedot (koollekutsujat, työryhmän nimi ja kuvaus sekä työskentelykieli) ilmoitetaan verkkolomakkeen kautta osoitteessa https://registration.contio.fi/uef/Registration/Login?id=2256-KULTUT_2021-2875

Työryhmän hyväksymisestä ohjelmaan ilmoitetaan huhtikuun lopussa. Tämän jälkeen avataan uusi kutsu sekä työryhmille että niihin ehdotettaville yksittäisille esitelmille. Työryhmien työskentelykieli voi olla suomi tai englanti. Työryhmien ei tarvitse rajautua päivien kattoteemaan, vaan ne voivat käsitellä muitakin kulttuurintutkimuksellisesti mielenkiintoisia aiheita ja näkökulmia. Teemaa voi kuitenkin mieluusti hyödyntää työryhmäkuvauksen laatimisessa.

Päivien ohjelma#

Konferenssi alkaa keskiviikkoiltana (8.12.) illanvietolla, joka sisältää pientä purtavaa sekä kulttuuriohjelmaa. Työryhmät kokoontuvat torstaiaamusta (9.12.) kello yhdeksästä perjantai-iltapäivään (10.12) kello neljään saakka. Muualta kuin Joensuusta saapuvien osallistujien tulee varautua matkustamaan jo keskiviikkoiltana ehtiäkseen torstain työryhmiin. Väitöskirjantekijöille järjestetään keskiviikkona artikkelijulkaisemisen työpaja, josta tiedotetaan myöhemmin.

Päivien kutsupuhujat ovat etnomusikologian professori Jocelyne Guilbault (University of California, Berkeley), yhteiskuntapolitiikan professori Eeva Jokinen (Itä-Suomen yliopisto) sekä mediatutkimuksen professori Susanna Paasonen (Turun yliopisto). Pääohjelman rinnalla kokoontuu kymmeniä työryhmiä kulttuurintutkimuksen ja lähialojen eri tutkimussuuntauksiin liittyen.

Päivien teema: ilo#

Vuoden 2021 Kulttuurintutkimuksen päivien teemana on ilo.

Kulttuurintutkimuksella yhteiskunnallisesti sitoutuneena akateemisena suuntauksena on maine tarkkana nykyajan kriitikkona. Monet kulttuurintutkijat pyrkivät esimerkiksi valaisemaan pimentoon jääneitä yhteiskunnallisia valtarakenteita, tuomaan esiin vähäpätöisinä pidettyjä arjen kokemuksia tai antamaan äänen marginalisoitujen ryhmien tavoille elää ja tulkita maailmaa. Vaikka kulttuurintutkimusta on toisinaan moitittu triviaaleihin ilonaiheisiin kiintymisestä ja jopa kulttuuripopulismista, kriittinen katse johtaa kulttuurintutkijat usein epäkohtien ja ikävyyksien äärelle. Kulttuurintutkimuksen rooli oman aikansa tulkkina tuntuu toistuvasti vaativan kapuloiden heittämistä rattaisiin ja silkkaa ilonpilaajaksi ryhtymistä.
Ilonpilaamiselle onkin painavat perusteet, sillä ilo on poliittisesti ambivalentti tunne. Ritualisoitunut ilo saattaa olla väkinäistä alistumista, pakonomaista hymyä ja vallitsevien valtahierarkioiden tahatonta uusintamista. Osa ilon kulttuureista hegemonisoituu ja niveltyy osaksi vallan dynamiikkaa. 2020-luvun alussa esimerkiksi itseapuoppaat, positiivinen psykologia ja popularisoidut neurotieteelliset diskurssit valmentavat lukijoitaan pitämään naaman hymyssä vaikeuksien keskellä, näkemään haasteet mahdollisuuksina, nielemään kiukun ja olemaan työyhteisöissä mieluummin ”hyviä tyyppejä” kuin hankalia riidankylväjiä. Toisaalta ympäröivässä maailmassa ilonaiheet ovat jääneet vähälle: koronapandemia on pannut tauolle pienet arkiset ilonaiheet, kun taas mittakaavaltaan hallitsemattomalta tuntuvan ekologisen kriisin jokapäiväinen läsnäolo on tuottanut uuden ahdistussyndrooman.

Synkän ajankuvan keskellä ilo voi olla välillistä antautumista olosuhteiden ehdottomuudelle tai pakoa ikävistä faktoista riemukkaampiin fiktioihin. Mutta voiko se olla muutakin? Voiko ilo itsessään olla kriittinen ja uutta tuottava tunne? Millaisissa ilon kulttuureissa voisimme nähdä utopioita toimeenpanevaa potentiaalia ja ajattelua eteensysäävää voimaa tässä ja nyt? Ja erityisesti: mitä aihetta iloon kulttuurintutkijoilla on 2020-luvulla?

Kutsumme esitelmien ja työryhmien pitäjiä pohtimaan ilon kulttuureja ja kulttuurintutkimuksen iloa esimerkiksi seuraavista näkökulmista:

 • Miten ilo ja ilonpilaaminen ilmenevät erilaisissa kulttuurintutkimuksen tutkimuskohteissa?
 • Mitä voisi tarkoittaa ilo kulttuurintutkimuksen tutkimusmenetelmänä tai tutkimuksen tekemisen affektiivisena laatuna?
 • Minkälaisia näkökulmia juuri kulttuurintutkimus voisi tuoda ilon ulottuvuuksien ymmärtämiseen aivopuheen ja neurobiologismien hallitsemassa julkisessa keskustelussa?
 • Mitä ja miten ilolla hallitaan?
 • Miten ilo voisi toimia näkökulmana laajempien kulttuuristen murrosten ymmärtämiseen?
 • Miten ilonaiheet ja -mahdollisuudet ovat yhteiskunnallisesti – meillä ja muualla – jakautuneet?
 • Miten uudet teknologiat ja niiden ympärille muodostuneet kulttuurit muokkaavat ilon merkityksiä ja käyttötapoja?
 • Miten ilo (tai sen puute) tällä hetkellä tematisoituu taiteen ja kulttuurin tuotannon kentillä?
 • Mikä on ilon suhde esimerkiksi toivoon, nautintoon ja mielihyvään?

Varautuminen koronatilanteen muutoksiin#

Järjestelytoimikunta seuraa ja arvioi konferenssin järjestämismahdollisuuksia terveysturvallisuustilanteen muutokset huomioiden. Lähtökohtana on päivien järjestäminen paikan päällä Joensuussa, mutta tarvittaessa tapahtuma voidaan siirtää hybridimuotoiseksi (etä- ja lähiosallistumismahdollisuus) tai kokonaan etäyhteyksin järjestettäväksi. Muutoksista tiedotetaan hyvissä ajoin.

Lisätietoja: järjestelytoimikunnan puheenjohtaja Tuomas Järvenpää, tuomas.jarvenpaa@uef.fi
Tapahtuma Facebookissa https://www.facebook.com/events/165353985280363/


IN ENGLISH

Tenth Finnish Conference of Cultural Studies, Joensuu 8th – 10th December 2021#

The Society for Cultural Studies in Finland and the School of Humanities of University of Eastern Finland invite researchers, teachers, students, and other experts to the tenth Finnish Conference of Cultural Studies to be held in Joensuu on the 8th – 10th December 2021. Organized since 2003, the conference is the most significant national cultural studies event in Finland. The theme for the 10th conference is joy. We are now announcing a call for panels. Call for papers and registration for the conference will be announced later.

Call for Panels#

During this first call proposals for panels can be submitted until 31st March 2021.

Information on the proposed session (chair(s) of the session, title of the session, description of the session, and language of the session) is submitted through an online form. https://registration.contio.fi/uef/Registration/Login?id=2256-KULTUT_2021-2875

Whether the proposal is accepted to be part of the conference is announced in the end of April. Later, an additional call for panels and call for papers will be held.

The language of the proposed session can be either Finnish or English. The theme of the session does not need to be limited by the overall theme of the conference, but the sessions can address other significant or current themes and points of view of cultural studies.

The Conference Program#

The Conference starts on the Wednesday (8.12.) with an evening together. We offer light snacks and cultural program.
The sessions will be held from Thursday morning (9.12.) 9 AM to Friday afternoon (10.12.) 4 PM. We recommend that participants arriving outside of Joensuu should arrange their travel to the city at the latest on Wednesday evening to be able to participate to the sessions held on Thursday morning. Additionally, on Wednesday (8.12.) we arrange a workshop on article publication aimed for doctoral students working on their dissertation.
More information on the workshop will be provided later.

The Keynote speakers of the conference are Professor of Ethnomusicology Jocelyn Guilbalt (University of California, Berkeley), Professor of Social and Public Policy Eeva Jokinen (University of Eastern Finland), and Professor of Media Studies Susanna Paasonen (University of Turku).

Theme of the Conference: Joy#

The theme of the 2021 conference is joy.

As a socio-political academic discipline, cultural studies have a reputation as a keen critic of the contemporary society, addressing issues such as hidden power structures, shining a light to the significance of mundane phenomena, and giving a voice to the experiences and ways of life of marginalized groups. Although cultural studies have been at times accused of focusing on light topics and even of cultural populism, critical research often leads scholars of the field to examine societal flaws and to arrive to gloomy conclusions. As the critical examiner of contemporary society, it often seems that the role of cultural studies scholars is to throw a spanner in the works and to be the designated killjoy.

Joy is a politically ambivalent emotion, thus there are good reasons to act as the killer of it. Joy as a ritual act can force a smile on persons face, while they are being oppressed and unconsciously recreating existing societal hierarchies. Cultural expressions of joy become hegemonized and thus part of the dynamics of maintaining power and control. For instance, in the early 2020s self-help guides filled with positive psychology and polarized neuroscientific discussion direct their readers to put up a smile when facing hard times, to see challenges as opportunities, to swallow their anger rather than to show it, and to be the complying “good guys” instead of questioning troublemakers in the workplace. On the other hand, it can be difficult to find joy in today’s world, ravaged by the Covid-19 pandemic, which has put an effective stop to life as we have come to know it. At the same time, constantly present ecological crisis is causing unprecedented anxiety.

Amid dark times, joy can be a mask we put on to escape from our gloomy reality to more gleeful, although fictional, existence. It can also be a sign of surrendering to the unconditional circumstances we are forced to face. Is it possible that joy is more than just this?

Can joy act as a critical and creative emotion, thus a producer of new knowledge? In what type of cultures of joy we can observe to have potential to be a force enacting utopias and push critical thinking forward today? At last; what are the reasons for joy for scholars of cultural studies in the 2020s?

We invite papers and chairs of sessions to reflect on cultures of joy and joy of cultural studies. Themes and points of view for this reflection can be, but are not limited to:

 • How joy and being the killjoy are present and presented in different areas of cultural studies research?
 • How would joy look as a method or affective quality for research in cultural studies?
 • What cultural studies can offer for the understanding different aspects of joy in public discussions which are dominated by clinical research and neurobiology?
 • What and how is joy used as a method to control?
 • How can joy act as a point of view for understanding vast cultural shifts?
 • How reasons and opportunities for enjoyment are polarized in society (nationally and internationally)?
 • How modern technology and cultures formed around them have shaped the meaning and ways of utilizing joy?
 • How joy (or lack of it) is thematically present and presented in art and cultural production?
 • What is the relationship between joy and, for instance, hope, pleasure, and satisfaction?

Covid-19 and Potential Influence on the Conference#

The organizers of the conference actively follow and assess the potential influence of the Covid-19 pandemic to the health and security of arranging the conference in Joensuu. As of now, we are organizing the conference in Joensuu. However, if necessary, the conference is moved to be held either in a hybrid format (with online as well as on-site participation) or fully online. Any potential changes will be informed to the participants well in advance.

For more information, contact the Chair of the Organizing Committee Tuomas Järvenpää, tuomas.jarvenpaa@uef.fi

Edit
Pub: Mar 05 2021 09:28 UTC
Views: 220