İzmir Pedagog

İzmir Pedagog Çocukluk ve ergenlik dönemi, psikologların özellikle altını çizdiği hassas dönemlerdir. Bu dönem çeşitli psikolojik yakınmalara zemin hazırlayabildiğinden psikolog desteği almak, hem sorunların hem de çocuk-ergen sağlıklı gelişimi için önemlidir. Aybros Psikoloji İzmir pedagog olarak çocuk ve ergenlere yönelik terapiler ile İzmir çocuk psikoloğu arayışında bir çok kişi için doğru adres olmayı başardık.

ÇOCUKLUK VE ERGENLİK DÖNEMLERİ NEDEN ÖNEMLİDİR?

Çocukluk ve ergenlik dönemi bireyin kişiliğinin şekillendiği bir dönemdir. Bu dönemde öğrenilen davranışlar, edinilen beceriler, hayatlarının geri kalanında karşılaşacakları durumlara yaklaşımlarını belirlemede yön verici olabilecektir. Bu dönemde yaşanan davranış sorunları, psikiyatrik sorunlar, kişilik gelişimlerine ve sosyal ilişkilerine etki edebileceği gibi akademik gelişimleri üzerinde de rol oynar.

Aynı şekilde bu dönemde kazanılan yanlış edinimler, ilerleyen yaşlarda ikili ilişkiler ve çeşitli psikiyatrik bozukluklar (anksiyete, madde kullanım bozuklukları vb.) için zemin hazırlayabilmektedir.

ÇOCUK-ERGEN TERAPİSİNDE ÖNEMLİ NOKTALAR

Çocuk-ergen terapileri yetişkin çalışmalarına göre bazı farklılıklar gösterebilir. Özellikle ergenlerde, yaş döneminin özelliklerini göz önünde bulundurmak, bununla birlikte ergenin kişisel özelliklerine göre yaklaşım oluşturmak önemlidir. Ayrıca terapi sürecinde psikoloğun yöntemleri dışında yaş ve jenerasyon farkı kurulan ilişkide rol oynayabilir.

AYBROS PSİKOLOJİ’DE ÇOCUK-ERGEN TERAPİLERİ

İzmir pedagog bünyesinde çocuk-ergen biriminde yaptığımız çalışmalarda, çocukların uygun kişilik özellikleri geliştirmelerine, anne-baba, kardeş ve çevre ile yaşanan sosyal çatışma ve sorunların çözümüne, okul ve eğitim performansına, psikolojik yakınmaların tedavisine destek olmayı hedeflemekteyiz.

Çalışmalarımızda, oyun terapisi, bilişsel davranışçı psikoterapi, ACT terapi (Acceptance and Commitment Therapy), akılcı duygusal davranış terapisi ve motivasyonel görüşme uygulamaları kullanılmaktadır.

Merkezimizde çocuk-ergen çalışmaları anne-babanın aktif katılımını kapsamaktadır. Bireysel görüşmelere ek olarak, gerekli görülen durumlarda terapi dışında zeka ve gelişim testleri de merkezimizde uygulanabilmektedir. İzmir çocuk psikoloğu arayışlarında tercih edilen adresler arasında olmamızın en önemli sebebinin bu kapsamlı çalışma metodu olduğuna inanıyoruz.

Çocuk-Ergen Terapileri Neleri Kapsar?

İzmir pedagog Çocuk ergen terapileri aşağıda belirtilen durumlarda kişinin yaşamını zorlayan durumlarla baş etme becerileri geliştirmesi, kendisini daha iyi hissedebilmesi, iletişim, kendini ifade ve sorun çözme becerilerini geliştirmeyi hedefler.

Yaygın psikiyatrik bozukluklar (depresyon, anksiyete, panik atak, takıntı, sosyal fobi vb)
Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu
Gelişimsel bozukluklarda sosyal readaptasyon ve psikoeğitim
Davranış bozuklukları ve riskli davranışlara müdahale
Bağımlılık tedavi önleme ve koruma
Sosyal ilişki kurma becerileri
Kardeş kıskançlığı
Yeme ve uyku sorunları
Okul ve akademik performans sorunları
Tercih ve kariyer danışmanlığı
İzmir psikolog desteği için sitemizin diğer sayfalarını da inceleyebilirsiniz.

Edit
Pub: 05 Apr 2022 19:07 UTC
Edit: 05 Apr 2022 20:19 UTC
Views: 38815