Sildenafil tablety (erektilní dysfunkce)

viagra-sildenafil

Kdo může užívat sildenafil?

Většina mužů ve věku 18 let a starších může užívat sildenafil při erektilní dysfunkci.

Většina dospělých a dětí ve věku od 1 roku může užívat sildenafil při plicní hypertenzi.

Dávkování a síla pro erektilní dysfunkci

Tablety sildenafilu na erektilní dysfunkci se dodávají v různých silách od 25 mg do 100 mg.

Obvyklá dávka je 50 mg, když ji potřebujete. Neužívejte ji častěji než jednou denně.

Dávku lze zvýšit na 100 mg nebo snížit na 25 mg v závislosti na jejím účinku.

Sildenafil užívejte až 4 hodiny před tím, než chcete mít pohlavní styk. Aby sildenafil správně účinkoval, musíte být sexuálně vzrušený/á.

Nežádoucí účinky sildenafilu

Podobně jako všechny léky může mít i sildenafil nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Časté nežádoucí účinky
Běžné nežádoucí účinky sildenafilu se vyskytují u více než 1 ze 100 osob.

Pokud jej užíváte při problémech s erekcí, je nepravděpodobné, že se u vás nežádoucí účinky projeví, protože jej užíváte jen krátkou dobu.

Edit
Pub: 17 Jul 2022 19:42 UTC
Views: 8